Total-Elf kutter hver femte

Oljeselskapene Totalfina og Elf kutterbemanningen i Norge med 20 prosent i forbindelse med fusjonen. 73stillinger skal vekk innen utgangen av 2001.