Skatteendringer kan bidra til utjevning

– Økt skatt på kapitalinntekt kanbidra til utjevning, sier Fafo-forsker Axel West Pedersen i enkommentar til Stortingets behandling av utjamningsmeldingaonsdag.