• Gutter og jenter som vokser opp i hjem der mor er mye hjemme og far på jobb, arver holdningene når de selv er voksne. Berit Roald / NTB scanpix

Større kjønnsforskjeller blant de som er oppvokst i tradisjonelle hjem

Ny forskning viser at forskjellen mellom menn og kvinner er større hos de som vokser opp i hjem der moren jobber deltid. Det er også sammenheng mellom kvinner og deltidsarbeid når det gjelder hvilket parti som har høyest andel stemmer i hjemkommunen.