• Fredrik Dale (19) er lærling og jobber som roughneck på boredekket på Ekofisk. Jon Ingemundsen

Rogaland er best på lærlinger

Ferske tall viser at Rogaland alene står for en tredel av alle nye lærlingkontrakter i Norge så langt i år.