• Dagens regime rundt oppfølgingen av sykmeldte har vært for rigid og ressurskrevende Eric Audras

– Spennende ny IA-avtale

– IA-avtalen har igjen blitt spennende. Det har den ikke vært siden 2010. Forenklingene som er gjort i regelverket er helt i tråd med anbefalingene fra Sintef, sier Solveig Osborg Ose. Ifølge departementet er den nye avtalen basert på tillit til arbeidsgiverne.