Mattilsynet avliver over 20.000 høner

Mattilsynet slakter ned hele 20.000 høner hos Steinsland & Co, landets største rugeri, etter nye funn av såkalt ART-smitte i to foreldredyr-flokker.