Enighet mellom OLF og Nopef

Det er oppnådd enighet i sokkeloppgjøret mellom Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Nopef. Samtidig ble det brudd mellom OLF og de ansatte i Lederne og Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS).