Mer utlån gir lavere skatteinntekter

Vi låner mer. Private utlån i SR Bank øker med 15 prosent i 2004 hvis dagens vekst varer. Dette gir kommunen færre skattekroner.