- Vingeklippet Statkraft styrker norsk eierskap

De store regionale kraftselskapene vil vingeklippe Statkraft i Norge for å styrke sin egen posisjon overfor utenlandske oppkjøpere.