NHO vil avskaffe avtalefestet pensjon

NHO vil avskaffe avtalefestet pensjon (AFP) og innføre fleksibel pensjonsalder mellom 62 og 70 år. Statsansatte skal ha samme type tilleggspensjon som privatansatte.