Statoil-analyse om gassutblåsningen på Snorre A ferdig