Økt ledighet blant akademikere

Arbeidsledigheten øker blant personer med høyere utdanning. Særlig viser dette seg innen sektorer som helse— og omsorg og handel, går det fram av oktobertallene fra Aetat.