Lavere produksjon fra Kristin

Produksjonen fra det hardt prøvede Kristin-feltet vil bli lavere enn opprinnelig planlagt i fire-fem måneder. Kompliserte brønner, problemer med utstyr og dårlig vær har skylden.