Osjord AS øker og utvider

Import av varer fra Kina og Østen er blitt en suksess for handelsselskapet Osjord på Lura.