Det kjære barnet har fått nytt navn

— Jeg føler litt nostalgi i dag, sier administrerende direktørAgnar Gravdal.