Gabrielsen mener prisen for SND Invest var OK

Næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) mener den prisen staten fikkfor SND Invest var den beste man kunne oppnå på det tidspunktetaksjene ble solgt. Han avviser også kritikk om at aksjene ble solgtpå feil tidspunkt.