• Thomas Førde

Fleire hundre kan ha fått asbestskade

Hydro på Karmøy skal nå registrera fleire hundre tilsette ved aluminiums-verket som uvitande kan ha vore i nærkontakt med asbest sidan tidlig på 80-tallet.