Derfor vedtok Statoil boten

Statoil har mest å tjene på å unngå en langvarig strid i rettsapparatet. Det mener konsernsjef Helge Lund.