Tomtekupp på Forus

Seabrokers-eier Ragnvald Albretsen kjøper 200 mål på Forus for 50 millioner kroner. 250.000 kroner per mål er en gunstig pris i dette området.