Polske hus til halv pris

En polsk ferdighusprodusent lover nordmenn hus til halv pris, nårPolen nå blir med i EU.