Lervig-bryggeri blir billigere

Nye beregninger viser at det blir 20 prosent billigere enn antatt å bygge Lervigs nye bryggeri i Stavanger.