Nok fisk - skeiv fordeling

Dei rogalandske trålfiskarane fryktar for å bli slukt av den langt større og sterkare ringnotflåten. Men industritrålarane langs kysten av Rogaland og store delar av Sør-Norge lovar kamp om arbeidsplassar og fiskeressursar.