Bestiller nytt spesialskip til en halv milliard kroner

Offshore-flåten i Rogaland opplever en eventyrlig vekst og fornyelse. Østensjø rederi kontraherer et nytt serviceskip for undervannsoperasjoner til 480 millioner kroner.