Studenter venter i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø

Studentsamskipnadene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har ventelister til studentbolig, og noen bor ennå i nødlosji.