• Flere går på jobb når de er syke. Colourbox.com

Arbeidsmoralen er bedre enn ventet

Flere går på jobb når de er syke.