• Julie G. Engebretsen, til venstre, Susanne Larssen, Christian Kuran og Veronica Hammer Krakevik samles ofte i Bokkafeen. Der diskuterer de også fag. Lars Idar Waage

Lærer sikkerhet med Justin Bieber

Disse studentene må takle både Justin Bieber-bråk og kommunal sårbarhet.