• Hundrevis av millioner kroner gikk med til å forsøke å lage et nytt datasystem for handel med råolje og oljeprodukter i Statoil. Først fem år etter at prosjektet kom i gang, tok de ansvarlige for prestisjesatsningen hensyn til advarslene fra Statoil-medarbeiderne som skulle bruke systemet. Kristian Jacobsen

– Ville vært naturlig å si ifra til styret

Det vekker reaksjoner at Statoil ikke informerte styret om nedleggingen av et nytt datasystem, som kostet selskapet flere hundre millioner kroner.