• Loven sier at arbeid ut over ni timer per dag og 40 timer per uke er overtid. Scanpix

Ulovlig med 300 timer overtid?

En leser spør: Etter at jeg nå har talt opp, ser jeg at jeg har jobbet over 300 timer overtid i fjor. Dette er vel alt for mye i forhold til hva som er lovlig?