• Mens oljeindustrien har doblet aktiviteten, har boligbyggingen stått på stedet hvil. Det blå "fjellet" i bakgrunnen viser petroleumsinvesteringene i årene som kommer, mens de oransje søylene er de sju kommunenes anslag for planlagt boligbygging. Gapet mellom bygging og boligbehov vil altså øke dramatisk, hvis ikke politikerne tar tak. Illustrasjon: Greater Stavanger

- Boligbyggingen må mer enn dobles

Boligbyggingen på Nord-Jæren må økes formidabelt de neste årene. Ellers blir regionen akterutseilt som norsk hovedsete i petroleumsnæringen.