Skoleflinke føler seg for dårlig rustet til studier

Hver tredje student føler at de har for dårlige forkunnskaper fra videregående skole.