2530 nye bedrifter

Nyetableringer i Stavanger ligger helt i Norgestoppen. Næringsforeningen i Stavanger-regionen er landets største.