• Jan Tore Glenjen

– Mangfold og godt miljø gir oss styrke

Nortura er som et FN i miniatyr. Ansatte fra hele 31 nasjoner holder hjulene i gang i slakteri— og foredlingsbedriften.