– Ingen uro blant kundene

Lokale finanseksperter tror ikke finansmiljøet er nevneverdig svekket etter innsideopprullingen de siste dagene.