• Knut S. Vindfallet

Avinor skal måle tidsbruken på Sola