Flyttet operasjonssenteret til Aberdeen uten tillatelse

Luftfartstilsynet gir sterk kritikk til CHC Helikopter Service på Sola for å ha brutt selskapets norske driftstillatelse.