• Thomas Førde

LO: - Nå må Hydro investera i Norge

— Gjennom investeringar i norsk industri kan konsernleiinga i Hydro gjenvinna tillit.