Meglere kan tape 150.000 kroner hver

Flere tidligere meglere har tapt mye penger på engasjementet i Remax. Nå risikerer 15-20 av dem i tillegg å måtte realisere en garanti på 150.000 kroner hver.