• I april 2006 markerte Risa og Gjesdal kommune at samarbeidet om næringsparken på Skurve var i rute. Risa lånte gladelig ut både hatt og frakk til teknisk sjef Torbjørn Sterri, til venstre, og ordfører Karl Edvard Aksnes. I midten prosjektleder Åsbjørn Skrettingland hos Risa AS.

Billige næringstomter kan være ulovlig

Mange norske kommuner tror at billige næringstomter gir dem et fortrinn i konkurransen om attraktive arbeidsgivere. — De tar feil. EØS-avtalen forbyr offentlig støtte som fører til forskjellsbehandling, sier økonom Lars Salte.