Statoil tror på de små oljeklattene

Statoil ber oss glemme alle gamle forestillinger om at gigantselskapet ikke bryr seg om de små olje-klattene og den spinkle sluttfasen av olje— og gassfeltene. Nå skal det satses på de små.