• Havbruk og fiske kan være vår viktigste næring om 30 år, går det frem av en undersøkelse blant næringslivsledere, presentert i Vestlandsindeksen fra første kvartal 2018. Anders Minge

Tror fisk og havbruk er viktigere enn oljå om 30 år

Fremtidsoptimismen i næringslivet på Vestlandet har ikke vært høyere siden våren 2013. Og for første gang tror flere i næringslivet at havbruk og fiske vil være en viktigere næring for Vestlandet om 30 år enn olje og gass.