• Frp-topp Christian Wedler måtte gi opp utestedet California Republic i Stavanger sentrum i desember 2018. Selskapet er ett av 508 som gikk konkurs i Rogaland i fjor. Hotell- og restaurant er den mest utsatte bransjen. Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Færre konkurser i Rogaland

Etter tre år med økning i antall konkurser i Rogaland, ble det en nedgang i 2018. Da gikk 508 selskaper konkurs, mot 543 året før.