RF gikk på nok et underskudd

Rogalandsforskning fikk et underskudd på 6,3 millioner kroner i 1999. Men nå tror stiftelsen på bedre tider.