Volvo kjøper Renaults og Macks lastebiler

Svenske Volvo blir Europas største produsent av tunge lastebiler etter kjøp av både Renaults lastebildivisjon og det amerikanske datterselskapet Mack.Volvo produserer i dag bare lastebiler, etter at personbildivisjonen i fjor ble solgt til amerikanske Ford.