Fiskerne protesterer mot prøveboring på Røstbanken

– Den planlagte leteboringen etter olje på Røstbanken må stoppes, sier formann Oddmund Bye i Norges Fiskarlag i en pressemelding. Han mener oljevernberedskapen ikke er god nok.