Norsk selskap lager smart-kort i USA

Det norske it-selskapet Norman skal lagesmartkort-løsninger for USAs myndigheter.