Sterkere vekst enn ventet i Sverige?

Den svenske regjering skriver opp sine prognoser for den økonomiske veksten neste år. Mens anslaget tidligere lød på en vekst på 2,9 prosent av brutto nasjonalprodukt, tror regjeringen nå den kommer opp i nesten 3,5 prosent.