• HMS-rådgiver Marita Dahl. Jarle Aasland

Mestrer hverdagen med meditasjon

HMS-rådgiver Marita Dahl reduserer stress ved å være oppmerksom «her og nå».