Rekordtall for Conoco i Norge

Oljepris-uroen til tross: Norske Conoco kom ut av 1999 med rekord— gode tall. Drifts- resultatet er nesten doblet fra 1998.