Ledigheten øker mest i Rogaland

Rogaland er det fylket i landet hvor arbeidsledigheten øker mest. I forhold til januar 1999 er det nå om lag 50 prosent flere ledige.