• Ingunn Moser, rektor Diakonhjemmet høgskole.

Fire høgskoler kan bli til én

De fire private høgskolene Diakonhjemmet høgskole, Misjonshøgskolen, Haraldsplass Diakonale Høgskole og Høgskolen Betanien sikter mot å slå seg sammen til én felles, vitenskapelig høgskole.